Act definitie - Dictionar online contabil financiar economic
 
 
 
 
 
 
Contabilitate � Conta.ro
Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate!
Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane.
  Dictionar

Act

Cauta un termen:
Cauta dupa litera:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

 
    Act : Contul "Clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu. Contul 411 "Clienti" este un cont de activ, soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti. In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza: - valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427, 4428); - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul "Clienti - facturi de intocmit" (418); - venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (472, 4428); - valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427); - valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (267); - valoarea creantelor reactivate (754); - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului financiar (765); - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).
    Act : document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie
    Act : pers. fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni
    Act : hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend
    Act : un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.
    Act : se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.
    Act : formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil,element patrimonial concretizat in bunuri si valori,destinat sa serveasca unitatii ,pentru realizarea activitatii pe o perioada mai mare de un an
    Act : un activ circulant este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii, o creanta aferenta ciclurilor de exploatare, de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata ; din aceasta categorie fac parte : - stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate pt. care nu a fost intocmita fc. - creante - investitii pe termen scurt - casa si conturile la banca
    Act : numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.De regula activele curente nu sunt foarte profitabile, dar tind sa confere lichiditate si siguranta operatiunilor unei societati
    Act : plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
    Act : sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
    Act : diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor unei companii
    Act : activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local (asociatii sau fundatii constituite cf legii)
    Act : tranzactii comerciale,financiare,industriale de interes personal,a pozitiei sociale sau politice a cuiva
    Act : sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.Ajustarile de valoare mai pot fi si permanente, denumite si amortizari,in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale
    Act : sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.
    Act : este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
    Act : este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar. Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.
    Act : acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca
    Act : este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
    Act : formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
    Act : persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte
    Act : Obiect identificabil ,portabil si corporal,considerat de public drept personal ;.(ex,mobilier,colectii,aparate,active curente ale unor intreprinderi,stocuri,obiecte de inventar)
    Act : suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
    Act : - poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala - pentru a evalua societatea se are in vedere principiul prudentei; - capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului; - activul net contabil (ANC)= total active - total datorii
    Act : reprezinta capitalul fix(active imobilizate) al unei societati care participa efectiv la procesul de productie
    Act : activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor
    Act : Consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marimea capitalului social ,ci doar structura.Aceasta rambursare facindu-se prin decizia AGA
    Act : reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie (in franceza le flux de tresorerie)
    Act : persoana numita sa faca verificarea unei activitati
    Act : documente oficiale ,acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt,autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate.
    Act : sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
    Act : cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
    Act : Cheltuielile aferente opera?iilor legate de activitatea principal? sau de exploatare, care se identific? cu obiectul de activitate al unei ntreprinderi, operatiuni considerate curente sau obisnuite. In aceasta categorie putem avea: 1. cheltuielile privind stocurile; 2. cheltuieli cu servicii executate de terti; 3. cheltuieli cu personalul; 4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 5. Alte cheltuieli de exploatare
    Act : reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se referaálaá: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.
    Act : atest? derularea activit??ii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arhivarea lor respectand regulamentul de organizare si functionare a unitatii
    Act : act normativ ce cuprinde o culegere sistematica de reguli privitoare la fiscalitate
    Act : suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
    Act : persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani
    Act : Totalitatea relatiilor dintre cei care actioneaza pe aceeasi piata pentru realizarea propriilor interese in conditii de libertate economica
    Act : cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, animalelor, obiectelor, etc..,ex casa, edificiu ,cladire... - ramura de baza a economiei nationale care are de baza ca obiect de activitate executarea constructiilor,studiul si proiectarea lor
    Act : stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
    Act : impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
    Act : act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
    Act : se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.
    Act : fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
    Act : inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anumeá: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond.
    Act : cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
    Act : in acest caz, societatea a primit anterior, un imprumut pe baza de obligatiuni, iar la scadenta, cu acordul creditorului sau, in locul restituirii sumei, creditorul devine actionar la societate (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita).
    Act : este costul care ramne constant pe total, indiferent de modificarea volumului activitatii
    Act : se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
    Act : document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului
    Act : document justificativ prin care cineva este desemnat sa reprezinte societatea sau sa actioneze in numele cuiva ;
    Act : acea parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni apartinand unei anumite clase. Poate fi platit in numerar sau sub forma de actiuni
    Act : contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb.
    Act : este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privat asupra mijloacelor de productie. Este un sistem cooperativ n care fiecare individ se integreaz din si n vederea propriului interes. Statul nu intervine n actiunile ce fac obiectul pietei.
    Act : perioada cuprinsa intre 01.01 si 31.12 a unui an caledaristic cu exceptia primului an de activitate ,cind aceasta inceoe la data infiintarii potrivit legii ,la registrul comertului
    Act : Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economice-financiara si de contabilitate, de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.
    Act : Act justificat privind vinzarile si cumpararile de marfuri,lucrarile executate si serviciile prestate,precum si marfurile lasate in pastrare
    Act : formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
    Act : cauta cuvantul factura
    Act : Reprezinta un document, anexat la contractul individual de munca, ce cuprinde, in detaliu, responsabilitatile postului, calificarile persoanei respective si alte informatii utile
    Act : Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ- teritoriale tin evidenta disponibilitatilor bugetului local,provenite din venituri incasate si alte surse potrivit legii,aflate in connturi deschise la unitatile trezoreriei statulu.Contul 5211 este un cont de activ, in debitul contului se inregistreaza incasarile reprezentind veniturile bugetului local sau alte surse p-e structura clasificatiei bugetare ,conform prevederilor legale,iar in credit sume restituite sau platite din bugetul local.Soldul debitor reprezinta disponibilitati le bugetului local aflate la trez.statului.In timpul anului contul 5211 poate prezenta si sod creditor ca urmare a inregistrarii unor goluri de casa aparute pe parcursul executiei bugetare
    Act : se retine in cota legala de 5% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor din profitul net.
    Act : Reprezinta un impozit datorat la bugetul statului de catre toti contribuabilii, asa cum ii defineste Codul Fiscal, care inregistreaza profit fiscal in perioada de raportare si totodata, o cheltuiala fiscala a intreprinderii suportata la nivelul intregii sale activitati
    Act : activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.
    Act : desfasurarea unei actiuni care constituie contraventie
    Act : este legata de decuparea, sectionarea activitatii continue a unei unitati patrimoniale in exercitii contabile si fiscale.
    Act : expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen financiar-economic din toate punctele de vedere
    Act : expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al legaturii reciproce cu alte fenomene ;
    Act : indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati
    Act : indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati
    Act : activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene
    Act : actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
    Act : un ansamblu de informatii practice, nebrevetate, rezultand din experienta francizorului si verificate de catre acesta.
    Act : contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.
    Act : transformarea urgenta a activelor in numerar.
    Act : un indicator care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente
    Act : are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin operatiuni interne de capitalizare.
    Act : pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de transport
    Act : presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv, precum si a veniturilor si cheltuielilor.
    Act : instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit
    Act : Structura de piata in care un numar mic de firme mari asigura cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu. Numarul de vanzatori este suficient de mic, iar puterea economica a fiecaruia dintre ei este destul de mare pentru ca actiunile intreprinse de fiecare firma, luata separat, sa aiba un impact semnificativ asupra conditiilor generale de vanzare-cumparare de pe piata bunului (serviciului) respectiv.
    Act : acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta
    Act : presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor; prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.
    Act : Piata muncii reprezinta ansamblul actelor de vanzare-cumparare a fortei de munca, a relatiilor specifice acestora, ce au loc intr-un spatiu economic; ea releva intalnirea cererii cu oferta de munca, stabilirea, pe aceasta baza, a conditiilor pentru angajarea salariatilor, negocierea si fixarea salariilor in functie de performantele lucratorilor, realizarea moblitatii salariilor si fortei de munca pe locuri de munca, firme, zone etc.
    Act : pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru care nu s-au fixat cote legale de pierderi. Sunt considerate pierderi peste normele legale si aceke pierderi care provin din stricaciuni dau deteriorari, care se datoreaza unor accidente, unor cauze de forta majora, precum si acelea care provin din neglijenta, proasta gospodarire si rea credinta, indiferent daca s-au produs in limita cotelor stabilitae sau depasesc aceste cote.
    Act : dispozitia legala prin care pers. Fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca
    Act : modul de stingere a dreptului la actiune prin efectul neexercitarii acestuia in termenul prevazut de lege
    Act : se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
    Act : imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
    Act : copia unei facturi finale expediata clientului in avans -" factura de forma " utilizata la exportul unor marfuri fara plata, cu valoarea utilizata doar pentru calculul taxelor vamale
    Act : se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. In calculul prorata la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii activitatii scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se exclud din calculul prorata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii activitatii principale. Nu se includ in calculul prorata serviciile efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, astfel cum sunt definiti la art 151 alin2 cof fiscal. prorata se determina anual, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie aceasta poate fi determinata lunar sau trimestrial, dupa caz, conform alin 13 cod fiscal, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizare in cursul fiecarei luni, respectiv trimestru.
    Act : se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor û mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).
    Act : acea parte din rezultatul financiar care este pusa de o parte pentru a face fata ulterior fie unei deprecieri sau pierderi a elementelor de activ, fie unor cheltuieli care nu sunt inca efective, dar care sunt probabile.
    Act : reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
    Act : (indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului circulant)= raportul dintre active curente supra datorii curente - valoare recomandata in jurul valorii de 2
    Act : (indicatorul test acid)= raportul dintre active curente minus stocuri supra datorii curente
    Act : actiunea de a (se) reconcilia si rezultatul ei. - punere de accord, intelegere, impacare
    Act : suma de bani sau renta datorata periodic, la date fixe, reprezentand o obligatie cuprinsa intr-un act juridic.
    Act : serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
    Act : este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
    Act : se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, obligate sa utilizeze metodologia de inregistrare contabila in partida simpla. In acest registru se inscriu zilnic, pe baza de documente justificative, toate operatiile de incasari si plati, structurate dupa caz in partizi de incasari si plati in numerar si prin conturi bancare.
    Act : serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa
    Act : oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati comerciale
    Act : reducere comerciala acordata in mod obijnuit asupra pretului de vanzare,tinand seama de volumul si nivelul tranzactiilor dintre cele doua parti
    Act : Reprezinta salariul de incadrare / de baza, respectiv suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri, alte indemnizatii sau adaosuri
    Act : este suma minima pe care trebuie sa o garanteze ca salariu brut lunar o persoana fizica sau juridica ce angajeaza personal salariat cu contract de munca. In cazul salariatului angajat cu o fractiune de norma, se garanteaza in plata un salariu egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara, corespunzator fractiunii de norma
    Act : partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mica decat cererea de locuri de munca
    Act : activitate care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponzor si beneficiar,care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin
    Act : sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale. Ele se inregistreaza ca venituri.
    Act : partea din insusirile tehnice si economice initiale al emijloacelor fixe, pierduta ca urmare a folosirii acestora, sub influenta factorilor naturali sau a progresului tehnic.
    Act : totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu celexistent, cu respectarea nivelului preturilor din perioada actuala (in care se determina). Aceasta valoare este folosita si penmtru inregistrarea in contabilitate a plusurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii, precum si in operatiuni de reevaluare a mijloacelor fixe.
    Act : sumele sau valorile incasate sau de incasat din : livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.
    Act : suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale.
    Act : cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiile liberale si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    Act : venituri din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor, etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea in scop de reclama, afisaj si publicitate.
    Act : toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca (angajat cu carte de munca).
    Act : Venituri care nu pot fi previzionate si nici planificate (vanzarea unor active inca neamortizate, despagubiri primite in urma unor evenimente asigurate etc.).
    Act : avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatiiá; veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale.
    Act : veniturile realizate din faptele de comert decatre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.

  Conta Newsletter

E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice Fii un contabil informat!

Aboneaza-te GRATUIT si vei primi Raportul Special

E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


  Conta Firme de contabilitate
  Conta Site
NG Audit SRL,Cabinet de audit financiar Nichitovici Gabriela
http://www.ngaudit.conta.ro

Creaza-ti site-ul tau acum
  Conta Topicuri Forum
Copyright Conta Online / Conta.ro 2006 - 2022. Toate Drepturile rezervate
Un proiect: Fokus Digital Services