Contabilitate – Conta.ro

sigla
Prezentare Servicii oferite Clientii nostri Contact
 

SC SMART ACCOUNT SRL

Tulcea
str. Babadag nr. 11 , bl.5 sc. A, ap. 7
0741980756
smartaccount@hotmail.com

Servicii oferite

Clientii nostri


Ne-am asumat un rol activ in sprijinirea clientilor nostri spre succes. Acesta este un pariu important pentru noi, deoarece clientii nostri asteapta cele mai inalte standarde pentru servicii profesionale, iar noi suntem aici pentru a-i sprijini in mod continuu. Prin investitii continue in tehnologie si personal cu inalta calificare luam parte la cresterea afacerilor clientilor nostri si prosperitate.


Din portofoliul nostru de clienti in anul 2014 au facut parte :

SC AGROPIETE S.A. TULCEA


4. RAPORT PRIVID TRANSPARENTA
intocmit potrivit prevederilor Capitolului 10, art.46 din OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate.
Publicat in termen de 3 luni de la incheierea exercitiului financiar pe site-ul societatii
- Martie 2015 -


Cuprins:
1. Prezentarea firmei
2. Descrierea structurii conducerii firmei;
3. Sistemul intern de calitate ;
4. Lista entitati de inters public auditate
5. Resurse umane
6. Informatii financiare

1. Prezentarea firmei
SC SMART ACCOUNT este o societate membra a CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania), CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania), CCF (Camera Consultantilor Fiscali din Romania) .Serviciile oferite :
- Audit si servicii conexe
- Contabilitate
- Resurse umane si salarizare
- Consultanta fiscala
- Consultanta in afaceri


2. Descrierea structurii conducerii firmei;
Societatea are ca asociat unic pe auditorul Claudia Negoescu , care are si calitatea de administrator al firmei si detine calitatea de expert contabil si consultant fiscal, fiind membru al organismelor de profil din tara.
3. Sistemul intern de calitate ;
SC SMART ACCOUNT SRL pune un accent considerabil pe calitatea serviciilor de audit. Un sistem eficient de control al calitatii este primordial in realizarea unui audit de calitate.
Standardul International privind Controlul Calitatii ISQC1 „Controlul calitatii pentru societatile care efectueaza servicii de audit si revizuiri ale informatiilor financiare,precum si alte angajamente de asigurare sau servicii conexe” stabileste cerintele privind politicile si procedurile in ceea ce priveste controlul calitatii.
Manualul de control al calitatii al SC SMART ACCOUNT SRL stabileste un sistem de control al calitatii serviciilor, astfel organizat incat sa ofere o asigurare rezonabila privind prestarea serviciilor profesionale; atat firma cat si personalul respecta standardele profesionale relevante si cerintele legale si de reglementare aplicabile in domeniu.
Manualul a fost intocmit in concordanta cu prevederile ISQC1, a Codului de Etica IFAC si alte standarde emise de IFAC si CAFR.
Structura manualului este urmatoarea:
- Introducere
- Responsabilitatile liderilor
- Cerinte etice (Independenta)
- Acceptare si continuare a relatiei profesionale cu clientii
- Resurse umane (Desemnarea echipelor de angajament)
- Desfasurarea angajamentului
- Monitorizarea
La data de 21.08.2014 a avut loc ultima analiza independenta din partea CAFR privind asigurarea calitatii activitatii de audit financiar si alte politici de independenta aplicate la nivel de firma , in urma carei a fost obtinut calificativul A.

5.Lista entitatilor de interes public pentru care s-au efectuat audituri statutare in
anul 2014 : SC AGROPIETE SA TULCEA
5. Resurse umane
SC SMART ACOOUNT SRL respecta politica firmei privind pregatirea profesionala continua.
In calitate de membru al CECCAR, CAFR, CCF participam anual la toate cursurile de stagiu instituite de aceste organisme , precum si la alte sesiuni de comunicare,instruiri, seminarii, conferinte organizate de CAFR . In anul 2014 a fost promovat testul de verificare in urma absolvirii cursului ”Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene ” organizat in colaborare cu Minsterul Fondurilor Europene .


6. Informatii financiare
In anul 2014 a fost realizata o cifra de afaceri total de 172.129 lei din care aferenta serviciilor de audit de 132.079 lei si respectiv servicii de contabilitate de 40.050 lei .
Auditorul angajat al firmei este asociat unic si administrator si are drepturi depline in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale beneficiind de obtinerea de venituri cu titlu de salariu si dividende in functie de rezultatele financiare inregistrate de firma .